Kamionski prevozi

Vračilo praznih zabojnikov / Empty Redelivery Location

Z 12. 1.  2015 Luka Koper spreminja režim pretovarjanja prazne opreme, pri čemer se k obstoječemu depoju dodaja še evakuacijski depo, namenjen praznim zabojnikom, ki se vkrcavajo direktno na ladjo. 

V spodnji tabeli je za posamezen tip zabojnika/opreme in stanja v katerem se nahaja, razvidno na kateri terminal se mora le ta dostaviti. Glede na pogoste menjave je dodan še stoplec z datumom in uro veljavnostjo te direktive!

Na dan vračila opreme morate obvezno preveriti veljavnost direktive in opremo dostaviti na ustrezno skladišče ki je razvidno iz spodnje tabele.

Tip zabojnika

Container type

Nepoškodovan zabojnik

Sound

Poškodovan zabojnik

Damaged

Veljavno OD:

Validity FROM:

20ft Dry20' General Purpose ContainerHardT20ft

 depo

 depo

 21.JAN.2015

6:00

40ft Dry40' General Purpose ContainerHardT40ft

 evak

 evak

  21.JAN.2015

6:00

40ft HighC40' High Cube General Purpose Container HighC40ft

 depo

 depo

 16.JAN.2015

6:00

20ft Reef20' Refrigerated Container Rif20ft

 evak

 evak

 12.JAN.2015

00:00

40ft Reef40' Refrigerated Container Rif40ft

 depo

 depo

 12.JAN.2015

00:00

20ft OpenT20' Open Top Contaner OpenT20ft

 depo

 depo

 12.JAN.2015

00:00

40ft OpenT40' Open Top Contaner OpenT40ft

 evak

 evak

  12.JAN.2015

00:00

Ostala oprema  / Other equipementFlat Flat40ft Platform Platft2040ft Tank Tank20ft Ostalo/Other

 call4info

 call4info

  12.JAN.2015

00:00

depo   Opremo dostavi na DEPO skladišče /  Equipment goes to DEPO storage area

evak  Opremo dostavi na EVAK skladišče / Equipment goes to EVAK storage area

call4info  Pokličite za navodila! / Call for instructions!

Informacije dobite na tel.: +386 51 636 733 (Tomaž) in /ali tel: +386 1 4769 918 (Primož)

LukaKP term

Top of Page